Prvá implantácia najnovšej multifokálnej šošovky na našom pracovisku

9.1.2024 MUDr Monika Ilavská PhD. implantovala ako jedna z prvých operatérov na Slovensku najnovšiu multifokálnu šošovku Clareon PanOptix. Osvedčená trifokálna optika od spoločnosti Alcon je už k dispozícií na platforme Clareon a poskytuje výnimočnú čírosť a rotačnú stabilitu.

Korekcia presbyopie a vnútroočnou šošovkou Clareon PanOptix zlepšuje kvalitu videnia na strednú a blízku vzdialenosť a tak znižuje potrebu okuliarovej korekcie po operácii katarakty.

Viac informácií Vám poskytnú naši doktori v ambulancii.

V dňoch 19.-21. 10.2023 sa uskutočnil XXVIII. Výročný kongres Slovenskej oftalmologickej spoločnosti.

Aktívne sme sa zúčastnili s prednáškami na tému katarakty. Autorský kolektív boli naši lekári. 

  1. Vyhodnotenie zrakovej ostrosti u pacientov po implantácii EDOF IOL – 2 roky od operácie . Výsledky našej práce potvrdzuj stabilitu výsledkov operácie aj po dvoch rokoch.
  2. Ako druhá odznela prednáška na tému : Obojstranná subluxácia šošovky s implantáciou EDOF IOL – 3 mesačné sledovanie. V príspevku sme referovali raritný prípad ktorý sme riešili na našom pracovisku s veľmi dobrým funkčným výsledkom napriek neštandardným východiskovým parametrom.

MUDR. Monika Ilavská PhD. moderovala okrúhly stôl na tému Výzvy pri operácii katarakty. Táto téma zaujala mnohých lekárov a mala vysokú návštevnosť. V kruhu expertov bol aj Prof MUDr. M. Izák PhD. a Doc. MUDr. Novák CSc., a Prednosta očnej kliniky Martin MUDr. Peter Žiak PhD., MUDr. Michalková  z Popradu MUDr. Bohm MUDr. Ondreička z Bratislavy. Všetci referovali zaujímavé prípady, ktoré sa môžu stať na operačnej sále.

 My sme referovali operáciu u pacienta s pokročilým sivým zákalom, so zadným subkapsulárnym zákalom, pseudoexfoliatívnym syndrómom, a glaukómom. Kde sme nakoniec implantovali aj kapsulárny prstenec a výsledok operácie bol veľmi dobrý. Názov príspevku : Čo sa má stať stane sa vyjadruje že akokoľvek sa snažíme nie každá operácia prebieha jednoducho, ale dôležitý je výsledok. V našom prípade pacient videl veľmi dobre ihneď na druhý pooperačný deň.

Zároveň sa konala aj Medzinárodná konferencia sestier s medzinárodnou účasťou.

Naše šikovné sestričky sa zúčastnili s 2 prednáškami, kde boli všetky autorky:

a/ Perioperačný manažment pacienta s anophtalmom pri transplantácii amniovej membrány

b/ Pooperačný manažmet pacienta s anophtalmom pri transplantácii amniovej membrány.

V prezentáciách popísali naše skúsenosti v starostlivosti o pacientov s anophtalmom po transplantácii amniovej membrány. Prednášky vzbudili zaslúženú pozornosť a naše sestričky boli  úspešné.

Ďakujeme všetkým za aktívnu účasť a podporu a teším sa na ďalšie  odborné podujatie o rok.

7.10.2023 sa v Prahe konalo stretnutie s expertmi na estetickú medicínu, ktoré organizovala firma Medicontour. MUDr. Monika Ilavská sa zdokonaľovala v indikáciách k aplikácii biostimulačného prípravku Radiesse, výplňových materiálov Belotero  a botuloterapii. Všetky prípravky spoločnosti Mertz  sú certifikované a ich aplikáciu môžu vykonávať len certifikovaný lekári.

MUDr. Monika Ilavská PhD. Má niekoľko certifikátov na aplikáciu týchto prípravkov, ktoré sú v obrazovej prílohe tohto príspevku.

Zahraniční lektori Omar Haroon MD a Fadi Hamadani vysvetľovali a prakticky ukazovali techniku i výsledky personalizvanej liečby botulotoxínom. Aj na našom pracovisku používame najčistejší prípravok Bocouture na dosiahnutie optimálnych výsledkov bez nežiaducich účinkov.

Prípravky rady  Belotero – Revive, Balance, Intense a Volume sú určené na korekciu strednej tretiny tváre. Techniky nepriameho ovplyvnenia nazolabiálnych rýh a nepriamy lifting štruktúr tváre znižujú nároky na množstvo použitého materiálu a zachovávajú prirodzený vzhľad tváre.

Radiesse je prípravok radený k biostimulátorom. Dlhodobý efekt je formovanie nového tkaniva, novej kvality pleti.  Neabsorbuje vodu, takže výsledok „konturingu“ je dlhodobo stabilný.

Indikáciou pre zriedenú Radiesse je osvieženie a ozdravenie pleti  pri subkutánnej aplikácii u mladších žien. Neriedená Radiesse je indikovaná na konturing tváre, najmä dolnej tretiny, kedy sa aplikuje do hlbších štruktúr. Riedená Radiesse sa aplikuje na omladenie rúk a na zlepšenie kvality pokožky  v oblasti krku a dekoltu .

Aplikácia Radiesse je bezpečná aj do oblasti s bohatým cievnym zásobením, nehrozí akútna ischémia alebo nekróza tkaniva.

Dôležitá je analýza pokožky, vzhľadom na vek a typ podľa toho naplánujeme aplikáciu konkrétneho prípravku  do konkrétnej časti tváre.

Kombinácia prípravkov zabezpečí lepší výsledok ako aplikácia len jedného druhu produktu.

V prípade záujmu sa poraďte s lekármi pracoviska Medilux – očné centrum, ktorí Vám poskytnú podrobné informácie o uvedených prípravkoch.

Alcon Experience Center. Barcelona 30.6.2023

MUDr. Tomáš Ilavský absolvoval odborný kurz s témou komplikácie katarakty v školiacom centre spoločnosti Alcon. Dr. Ramza Diamanti, renomovaná európska kataraktová a refrakčná chirurgička najskôr v teoretickom úvode predniesla, ako zvládnuť komplikácie a zlepšiť operačné zručnosti. Po teoretickom úvode si zúčastnení chirurgovia vyskúšali svoje nové poznatky vo wetlabe na najnovších a najmodernejších prístrojoch, ktoré používame aj na našom pracovisku .

Barcelona 2023

MUDr. Monika Ilavská PhD. bola v dňoch 11.-13.6.2023 už opakovane lektorkou Školy mikrochirurgie katarakty v školiacom centre firmy Alcon v Barcelone. Išlo o 7. ročník podujatia. Spolu s ďalšími 4 lektormi z výboru Sekcie katarakty a refrakčnej chirurgie -SKSCRS učili mladých lekárov umeniu operácie katarakty. 18 mladých lekárov z očných oddelení a súkromných pracovísk zo Slovenska malo možnosť vyskúšať si na modeloch operáciu katarakty s pomocou najmodernejších prístrojov. Vyskúšali si aj implantáciu moderných druhov vnútroočných šošoviek.

Okrem odborných vedomostí sa zoznámili aj s krásnym mestom Barcelona. 

Prajeme všetkým veľa úspechov v chirurgii katarakty .

Viac informácií na stránke Spoločnosti katarakty a refrakčnej chirurgie   www.skscrs.com

V dňoch 2.-3.12.2022 sa uskutočnil seminár Oftalmológia od A po Z ,  organizovaný Očnou klinikou SZU Bratislava pod vedením prof. MUDr. Petra Koláře Ph.D. a pani primárky MUDr. Nory Majtánovej Ph.D.

Z nášho pracoviska sa podujatia aktívne zúčastnili MUDr. Monika Ilavská Ph.D a MUDr. Tomáš Ilavský

Prezentované boli dve práce.

Prvá sa venovala korekciám spojovkového vaku po enukleácii  oka u pacientov ktorí nemôžu nosiť protézu – / obr. IMG2/. V roku 2022 sme operovali viac ako 10 pacientov s týmto problémom a výsledky operácie boli odprezentované v tomto príspevku / obr. 31CE/

Druhá sa venovala odstraňovanie rôznych typov nádorov na mihalniciach. V závislosti aký  druh lézie odstraňujeme volíme aj operačný postup. Pri podozrení na zhubný nádor kože je potrebný dostatočný rozsah odstráneného tkaniva, čo zabraňuje recidíve. / obj. 1 JPG/. 

Pokles hornej mihalnice môže mať rôzne príčiny najčastejšia involučná ptóza postihuje obe horné mihalnice . Nemusí byť rovnako vyjadrená na oboch stranách

Na našom pracovisku robíme operáciu poklesu hornej mihalnice s veľmi dobrými kozmetickým efektom, z vonkajšieho – kožného prístupu. Princípom je skrátenie m. levator palp. sup. – sval ktorý otvára oko a korekcia nadbytočnej kože.

Výkon uhrádzajú všetky zdravotné poisťovne / VŠZP, Dôvera , Union/ po predchádzajúcom schválení žiadosti.

 Operácia prebieha v lokálnej anestézii v rámci jednodňovej chirurgie, pacient odchádza domov.

Stehy ponechávame 7 dní, hojenie prebieha 1-2 mesiace.

Rok 2022 je rokom zmien na našom pracovisku. Náš tím sa rozšíril o ďalších členov.

Do kolektívu pribudla MUDr. Lucia Achsová, s praxou v odbore oftalmológia

 a Bc. Miroslava Vizváryová – sestra s praxou na očnej ambulancii aj na chirurgickom pracovisku.

September 2022
Lekári: MUDr Tomáš Ilavský MUDr Monika Ilavská PhD MUDr Lucia Achsová
Sestričky: Melinda Szarková, Bc. Miroslava Vizváryová, Adriana Budaiová Mgr. Marcela Prokopecová

Dnes sme ako jedno z prvých očných chirurgických pracovísk na Slovensku implantovali vnútroočnú šošovku Vivity X – Wave Technology. Toto je riešenie pre ľudí, u ktorých nie je možné implantovať multifokálnu vnútroočnú šošovku, aby videli na rôzne vzdialenosti. Navyše nemá nežiadúce optické fenomény. Operácia i implantácia u nášho pacienta prebehli úspešne bez komplikácií. Videl výborne na diaľku, strdenú aj blízku vzdialenosť.

Čo je neinvazívna blepharoplastika ?
Je to mini invazívny zákrok na ošetrenie kože hornej alebo dolnej mihalnice. Po zákroku prichádza k spevneniu kože a zlepšeniu tvaru očnej štrbiny. Prístroj PlasmaJett generuje iskrový výboj jednosmerným napätím, čo vytvára úzky plazmový lúč, /cca 1 mm2/, čo umožňuje cielenú deštrukciu štruktúr na koži v niektorej z indikácií.

V ktorých prípadoch je vhodná?

Zákrok je vhodný

  • u mladších klientov, kde ešte nechceme pristúpiť k chirurgickému riešeniu
  • v prípadoch,  kde bol vykonaný zákrok na mihalniciach chirurgickým spôsobom a po čase pacienti pozorujú opäť uvoľnenie kože na mihalniciach
  • na dokorekciu malých nepravidelností jazvičiek po klasickom chirurgickom zákroku
pacientka 4 roky po operácii mihalníc

U koho nie je ošetrenie vhodné?

U pacientov s kardiostimulátorom, tehotných žien, klientov s epilepsiou, s kovovými implantátmi, s onkologickým ochorením, s akútnym zápalovým ochorením.

U klientov s nadmerným nadbytkom kože je vhodnejší chirurgický zákrok.

Ako zákrok prebieha?

Zákrok prebieha v lokálnom znecitlivení. Pri väčšom rozsahu ošetrenia je vhodnejšia aplikácia anestetika injekčne, čo zabezpečí zmenšenie bolesti po operácii. Pri ošetrení sa využíva elektrokoagulácia, kedy tepelná energia iskrového výboja spôsobí odparenie vody v bunke a narušenie štruktúry, vysoká teplota má za následok koaguláciu tkanivových bielkovín  a uzáver drobných cievok.  Aplikačnú hlavicu lekár prikladá na ošetrovanú plochu  kože na mihalniciach, čím spôsobí regulované poškodenie kože. To spôsobí  zvýšenú tvorbu kolagénu I. typu a v oblasti jaziev dochádza k redukcii počtu keloidých buniek /fibroblastov/. Dochádza k tvorbe vlákien kolagénu v smere jednosmerného prúdu a k polarizácii bunkovej membrány a presunu iontov sodíka von z bunky a zvýšeniu koncentrácie vnútrobunkového draslíka.       

 

Čo môžem čakať bezprostredne po zákroku?

Krátko po zákroku sa môže vyskytnúť rôzne odstupňovaná bolesť. Ihneď po zákroku sú na koži viditeľné body po ošetrení, ktoré neskôr splývajú do „chrasty“, ktorá sa po 3-4 dňoch začne odlupovať. 2-3 dni po zákroku môže byť prítomný opuch v ošetrovanej oblasti, ktorý reaktívne steká na dolné mihalnice. V štádiu opuchu klienti nepociťujú bolesti len plnosť tkanív. Po odznení opuchu sa postupne odlupujú chrastičky, netreba ich odstraňovať násilne, lebo to môže spôsobiť krvácanie. Tvorba chrást  je  prirodzený následok ošetrenia, netreba sa báť vzhľadu na viečkach, neskôr to odznie. Je vhodná aplikácia doporučeného séra na ošetrenie PlasmaJett sérum, ktoré svojím zložením kožu hojí a zabraňuje tvorbe pigmentácií.

Ako dlho trvá zahojenie po zákroku?

Po týždni  je už obvykle ošetrená koža bez chrastičiek, jemne ružová, ale ďalej prebieha hojivý  proces. Ošetrenú kožu ďalej ošetrujeme hojivým sérom alebo doporučený krémom. Je možné aplikovať aj dekoratívnu kozmetiku, ale ešte len jemne.

Kedy je vhodný čas na neinvazívnu blepharoplastiku?

Najvhodnejší čas na zákrok je obdobie s menším množstvom slnečného svetla, jeseň, zima, jar . Predchádza sa tak tvorbe nežiaducich pigmentácií.

objednajte sa na konzultáciu na našom telefónnom čísle 0907615285

+421907615285

Máte otázky? Zavolajte nám

medilux.ocne@gmail.com

Potrebujete pomoc? Napíšte nám email

Pondelok: 8.00 – 15.00
Utorok: Operačný deň
Streda : 8.00 – 15.00
Štvrtok : 8.00 – 15.00
Piatok: 8.00 – 15.00

Teraz zatvorené