Oftalmológia od A po Z

V dňoch 2.-3.12.2022 sa uskutočnil seminár Oftalmológia od A po Z ,  organizovaný Očnou klinikou SZU Bratislava pod vedením prof. MUDr. Petra Koláře Ph.D. a pani primárky MUDr. Nory Majtánovej Ph.D.

Z nášho pracoviska sa podujatia aktívne zúčastnili MUDr. Monika Ilavská Ph.D a MUDr. Tomáš Ilavský

Prezentované boli dve práce.

Prvá sa venovala korekciám spojovkového vaku po enukleácii  oka u pacientov ktorí nemôžu nosiť protézu – / obr. IMG2/. V roku 2022 sme operovali viac ako 10 pacientov s týmto problémom a výsledky operácie boli odprezentované v tomto príspevku / obr. 31CE/

Druhá sa venovala odstraňovanie rôznych typov nádorov na mihalniciach. V závislosti aký  druh lézie odstraňujeme volíme aj operačný postup. Pri podozrení na zhubný nádor kože je potrebný dostatočný rozsah odstráneného tkaniva, čo zabraňuje recidíve. / obj. 1 JPG/. 

Pokles hornej mihalnice môže mať rôzne príčiny najčastejšia involučná ptóza postihuje obe horné mihalnice . Nemusí byť rovnako vyjadrená na oboch stranách

Na našom pracovisku robíme operáciu poklesu hornej mihalnice s veľmi dobrými kozmetickým efektom, z vonkajšieho – kožného prístupu. Princípom je skrátenie m. levator palp. sup. – sval ktorý otvára oko a korekcia nadbytočnej kože.

Výkon uhrádzajú všetky zdravotné poisťovne / VŠZP, Dôvera , Union/ po predchádzajúcom schválení žiadosti.

 Operácia prebieha v lokálnej anestézii v rámci jednodňovej chirurgie, pacient odchádza domov.

Stehy ponechávame 7 dní, hojenie prebieha 1-2 mesiace.

Rok 2022 je rokom zmien na našom pracovisku. Náš tím sa rozšíril o ďalších členov.

Do kolektívu pribudla MUDr. Lucia Achsová, s praxou v odbore oftalmológia

 a Bc. Miroslava Vizváryová – sestra s praxou na očnej ambulancii aj na chirurgickom pracovisku.

September 2022
Lekári: MUDr Tomáš Ilavský MUDr Monika Ilavská PhD MUDr Lucia Achsová
Sestričky: Melinda Szarková, Bc. Miroslava Vizváryová, Adriana Budaiová Mgr. Marcela Prokopecová

Dnes sme ako jedno z prvých očných chirurgických pracovísk na Slovensku implantovali vnútroočnú šošovku Vivity X – Wave Technology. Toto je riešenie pre ľudí, u ktorých nie je možné implantovať multifokálnu vnútroočnú šošovku, aby videli na rôzne vzdialenosti. Navyše nemá nežiadúce optické fenomény. Operácia i implantácia u nášho pacienta prebehli úspešne bez komplikácií. Videl výborne na diaľku, strdenú aj blízku vzdialenosť.

Čo je neinvazívna blepharoplastika ?
Je to mini invazívny zákrok na ošetrenie kože hornej alebo dolnej mihalnice. Po zákroku prichádza k spevneniu kože a zlepšeniu tvaru očnej štrbiny. Prístroj PlasmaJett generuje iskrový výboj jednosmerným napätím, čo vytvára úzky plazmový lúč, /cca 1 mm2/, čo umožňuje cielenú deštrukciu štruktúr na koži v niektorej z indikácií.

V ktorých prípadoch je vhodná?

Zákrok je vhodný

 • u mladších klientov, kde ešte nechceme pristúpiť k chirurgickému riešeniu
 • v prípadoch,  kde bol vykonaný zákrok na mihalniciach chirurgickým spôsobom a po čase pacienti pozorujú opäť uvoľnenie kože na mihalniciach
 • na dokorekciu malých nepravidelností jazvičiek po klasickom chirurgickom zákroku
pacientka 4 roky po operácii mihalníc

U koho nie je ošetrenie vhodné?

U pacientov s kardiostimulátorom, tehotných žien, klientov s epilepsiou, s kovovými implantátmi, s onkologickým ochorením, s akútnym zápalovým ochorením.

U klientov s nadmerným nadbytkom kože je vhodnejší chirurgický zákrok.

Ako zákrok prebieha?

Zákrok prebieha v lokálnom znecitlivení. Pri väčšom rozsahu ošetrenia je vhodnejšia aplikácia anestetika injekčne, čo zabezpečí zmenšenie bolesti po operácii. Pri ošetrení sa využíva elektrokoagulácia, kedy tepelná energia iskrového výboja spôsobí odparenie vody v bunke a narušenie štruktúry, vysoká teplota má za následok koaguláciu tkanivových bielkovín  a uzáver drobných cievok.  Aplikačnú hlavicu lekár prikladá na ošetrovanú plochu  kože na mihalniciach, čím spôsobí regulované poškodenie kože. To spôsobí  zvýšenú tvorbu kolagénu I. typu a v oblasti jaziev dochádza k redukcii počtu keloidých buniek /fibroblastov/. Dochádza k tvorbe vlákien kolagénu v smere jednosmerného prúdu a k polarizácii bunkovej membrány a presunu iontov sodíka von z bunky a zvýšeniu koncentrácie vnútrobunkového draslíka.       

 

Čo môžem čakať bezprostredne po zákroku?

Krátko po zákroku sa môže vyskytnúť rôzne odstupňovaná bolesť. Ihneď po zákroku sú na koži viditeľné body po ošetrení, ktoré neskôr splývajú do „chrasty“, ktorá sa po 3-4 dňoch začne odlupovať. 2-3 dni po zákroku môže byť prítomný opuch v ošetrovanej oblasti, ktorý reaktívne steká na dolné mihalnice. V štádiu opuchu klienti nepociťujú bolesti len plnosť tkanív. Po odznení opuchu sa postupne odlupujú chrastičky, netreba ich odstraňovať násilne, lebo to môže spôsobiť krvácanie. Tvorba chrást  je  prirodzený následok ošetrenia, netreba sa báť vzhľadu na viečkach, neskôr to odznie. Je vhodná aplikácia doporučeného séra na ošetrenie PlasmaJett sérum, ktoré svojím zložením kožu hojí a zabraňuje tvorbe pigmentácií.

Ako dlho trvá zahojenie po zákroku?

Po týždni  je už obvykle ošetrená koža bez chrastičiek, jemne ružová, ale ďalej prebieha hojivý  proces. Ošetrenú kožu ďalej ošetrujeme hojivým sérom alebo doporučený krémom. Je možné aplikovať aj dekoratívnu kozmetiku, ale ešte len jemne.

Kedy je vhodný čas na neinvazívnu blepharoplastiku?

Najvhodnejší čas na zákrok je obdobie s menším množstvom slnečného svetla, jeseň, zima, jar . Predchádza sa tak tvorbe nežiaducich pigmentácií.

objednajte sa na konzultáciu na našom telefónnom čísle 0907615285

všestranná výplň Radiesse s lidocainom

Trojaký účinok

 • Objemový lifting
 • Vyplňovanie
 • Rejuvenizácia

Schválené v EU – 2004
FDA certifikát od r. 2006
Zloženie 30% calcium hydroxiapatit častice
70% gelový nosič Sodium carboxy metylcelulóza

vyzeráte mlado ale vaše ruky prezrádzajú váš skutočný vek?

aplikácia Radiess+ a jej použitie na vizuálne omladenie rúk.

Aplikácia

Aplikácia Radiesse  hlboko do kožnej vrstvy, alebo podkožne. V tejto oblasti sa nachádzajú bunky/ fibroblasty/, ktoré produkujú Kolagén . Aplikácia Radiesse spôsobí aj stimuláciu tvorby kolagénu

Objednajte sa aplikáciu v našom centre za uvádzaciu cenu.

Glaukóm je rôznorodá skupina ochorení, ktoré vedú k poškodeniu zrakového nervu. Na
Slovensku bolo v r. 2013 registrovaných 125 298 / Zdroj NCZI/. Na svete je 8,4 mil. ľudí, ktorí oslepli
v dôsledku glaukómu, 67miliónov s glaukómom žije a polovica o tom nevie. Najviac postihuje
pacientov nad 65 rokov . Súčasný výskyt katarakty a glaukómu je častý.
Operácia katarakty u pacienta s glaukómom má isté špecifiká

 • Predoperačné vyšetrenie musí byť podrobnejšie – vrátane vyšetrenia zorného poľa, ak je to možné event. HRT a OCT vyšetrenie zrakového nervu
 • Je dôležité stanovenie prognózy operácie. O tomto je dôležité poučiť pacienta už pred
  operáciou. Je dôležité tieto údaje zaznamenať aj v dokumentácii o čom je potrebné spísať aj
  informovaný súhlas pacienta. Očakávania pacienta po operácii musia byť realistické.
 • Výber chirurgickej metódy- operáciu ovplyvňuje hĺbka prednej komory, veľkosť šošovky aj
  predoperačný vnútroočný tlak a medikácia
 • Predoperačne je dôležité zhodnotiť medikáciu a zvážiť druh implantátu .
 • Viac času si vyžaduje operačný výkon a pooperačné sledovanie.

To sú dôvody, pre ktoré si predoperačné vyšetrenie a plánovanie operačného výkonu vyžadujú
viac času.

Predoperačné vyšetrenie a stanovenie prognózy operácie katarakty pri súčasnom glaukóme


Pri predoperačnom vyšetrení sa okrem základných oftalmologických vyšetrení realizuje aj vyšetrenie
zorného poľa – perimeter , ak je to možné event. aj OCT vyšetrenie zrakového nervu.
Pri biomikroskopickom vyšetrení, vrátane gonioskopie je potrebné zhodnotiť hĺbku prednej komory
a konfiguráciu komorového uhla.
V prípade že predná komora je hlboká / Glaukóm s otvoreným komorovým uhlom, Glaukóm pri
pseudoexfoliatívnom syndróme, nízkotenztný glaukóm/ je účinnosť operácie na hodnotu
vnútroočného tlaku nízka. Ak je predná komora plytká a biometrickým meraním sa zistí väčšia
hrúbka šošovky je možná výrazná redukcia vnútroočného tlaku často s redukciou alebo vynechaním
liečby. Dôkazom je zmena konfigurácie komorového uhla a hĺbky prednej komory na OCT predného
segmetu./ viď obrázok/

Pri predoperačnom vyšetrení hodnotíme aj vzhľad zrakového nervu :v prípade že je prítomná
veľká exkavácia zrakového nervu je riziko operácie väčšie a prognóza horšia.


Zhodnotenie antiglaukómovej liečby pred operáciou

 • Je vhodné vynechať z liečby pilocarpin , lebo spôsobuje problémy s úzkou zrenicou
 • Betblokátory  a blokátory karboanhydrázy je možné ponechať v liečbe.
 • Prostaglandíny podľa niektorých štúdií zvyšujú riziko cystoidného edému makuly, je vhodné zameniť  ich za iný typ medikácie.
 • Pred operáciou je vhodné liečiť aj prejavy suchého oka, čo býva aj následok antiglaukómovej liečby.
 • Gonnerman and kol.:  Influence prostaglandin analogue on outcome after combined cataract   surgery and trabecular aspiration in pseudoexfoliative glaucoma ,Eur. J Ophthalmol , 2013
 •  Deitlen : Cataract surgery in glaucoma patients . 2013 .

Výber chirurgického postupu

 1. Operácia katarakty a následne antiglaukómová operácia

Výhodou je, že niekedy stačí 1 operácia  a VOT je kompenzovaný

Pri glaukóme s úzkym KU sa extrakcia čírej šošovky i katarakty stala metódou voľby ( Kuchynka ²,Tanuj at all.¹) Následná operácia nemusí byť vykonaná. Je menšia operačná záťaž na oko.k je nutná ďalšia operácia je ľahšia.

ˡ Clincal outcomes of clear lens extraction in eyes with primary angle closure laucoma.Tanuj at all. J of Cat et refr. Surgery, 2015 :41:1470-1477

² Kuchynka: Oční lékařství , Grada 2007

2. Antiglaukómová operácia a následne operácia katarakty.

Výhodou je  operácia katarakty  na oku so stabilizovaným VOT. Nevýhodou je rozvoj katarakty a ďalšia operácia je takmer istá.

ˡ Carlo e Traverso in report from XXXIII Congres of ESCRS 2015. Preparation in key – Phacoemulsification after foltration surgery may  increase IOP and may alter bleb morphology  EuroTimes , March 2016

3. Kombinovaná operácia

 • Vyššia účinnosť na kompenzáciu  VOT  v porovnaní so samostatnou operáciou katarakty 
 • Zníženie počtu medikácie po kombinovanej operácii výraznejšie ako pri samostatnej operácii katarakty . Kombinovaná chirurgia si vyžadovala viac intervencií pre chirurgické komplikácie ako samostatná operácia katarakty
 • Cochran Database syts Revue ( Júl 2015) Zhang et all
 • Combined surgery versus cataract surgery alone for eyes with cataract and glaucom

4.Primárna extrakcia čírej šošovky – riešenie primárneho uzáveru komorového uhla u pacientov s glaukómom s úzkym komorovým uhlom

EAGLE study  / Lancet , 2016/– 3 ročná štúdia  pacientov  s uzáverom KU

Potvrdila lepší klinický výsledok a lepšiu kvalitu života pacientov po extrakcii čírej šošovky a implantácii IOL ako pri laserovej iridotómii. Zlepšuje sa kvalita života, znižuje až vylučuje sa riziko glaukómového záchvatu.

Gebhart,F. : Primary lens extraction rivals iridotomy in primary angle closure, Ophthalmology Times Europe, marec 2019 , 32 -33/

Výber IOL a špecifiká operácie

Znížená citlivosť na kontrast – môže byť prehĺbená asférickými IOL, ak príde k decentrácii IOL. Je potrebné zvážiť veľkosť a  materiál vnútroočnej šošovky aj veľkosť  zrenice. Pri operácii použiť kvalitný viskoelastický materiál.  

ˡ  Teichman : Intraocular lens choise for patients with glaucoma  Curr.Opon Ophtham. 2010

²  Dietlein: Cataract surgery in glaucoma patients. Perioperative aspects. Ophthalmolgie  2013

Peroperačné riziká pri operácii katarakty u glaukómových očí

 • Peroperačne prítomná plytká  predná komora  je rizikom pre endotel  rohovky, preto je potrebné použiť kvalitný viskomateriál .
 • Úzka zrenica následkom liečby, prítomnosť zadných synechií  si vyžadujú ďalšie postupy –  synechiolýza, strečing pupily, iris háčiky, Maljuginov ring. Všetky tieto manipulácie môžu spôsobiť  drobné sfinkterotómie, čo máva za  následok nepravidelnosti zrenice alebo trvalo širšiu zrenicu.

Pooperačné sledovanie a medikácia

V pooperčnom období je dôležité sledovane VOT, ktorý môže výraznejšie kolísať. Pooperačná hypertenzia môže byť zapríčinená aj  zostatkom   viskomateriálu, najmä  hydroxypropyl metylcelulóza.  Prvých 8-12 hodín  po operácii stúpa VOT  aj u normotenzných  očí. U glaukómových  očí je vhodné po skončení  operácie  podať lokálne betablokátory a pokračovať v medikácii , prípadne redukovane.

Je potrebné častejšie kontrolovať VOT , v prípade redukcie alebo vynechania liečby kontrolovať zorné pole. Úplné vynechanie liečby je možné až po podrobnom   vyšetrení zrakového nervu / OCT, HRT/ a zorného poľa. Pacient však aj naďalej ostáva v sledovaní. 

V pooperačnom období je potrebné podávať medikáciu na prevenciu infekcie /ATB/,   pooperačnej zápalovej reakcie / korikosteroidy/  a cystoidného edému makuly /NSAID, nepaphenac/.

V indikovaných prípadoch môže operácia katarakty riešiť aj glaukóm, najmä ak je spôsobený veľkosťou šošovky. Vždy je potrebné hodnotiť pacienta individuálne, starostlivo zvážiť prognózu operácie a komunikovať s pacientom zistené skutočnosti. To vedie  k spokojnosti pacienta, aj k akceptácii výsledku operácie. 

Tento nový typ šošovky sa umiestňuje do oka na už implantovanú vnútroočnú šošovku.
Rôzne typy šošoviek umožňujú

 • Korekciu astigmatismu po implantácii monofokálnej šošovky v minulosti
 • Riešenie refrakčného prekvapenia
 • Umožňujú videnie do blízka u pacientov , kde bola ako prvá implantovaná monofokálna vnútroočná šošovka . Je vhodná u pacientov, ktorí sa chcú zbaviť okuliarov, ak sa pri prvej
  voľbe rozhodli inak.

Šošovka zvláštneho tvaru a špeciálneho materiálu je bezpečným a vhodným riešením ak chcete svoj stav po operácii zmeniť. Spýtajte sa na možnosti lekárov na našom pracovisku.
Na priloženom videu môžete videniť implantáciu takejto vnútroočnej šošovky u pacienta, kde prebehla prvá operácia pred 14 rokmi, kedy neboli možnosti na takej úrovni ako dnes.

Medilux – očné centrum opäť prináša novú technológiu, ktorá robí operáciu katarakty šetrnejšou a bezpečnejšou.
Čo je ZEPTO™?
Systém ZEPTO™ na jedno použitie pomocou rezacej pulznej technológie vytvorí okrúhly otvor v prednom púzdre šošovky, ktorý klasicky vytvára chirurg ručne pomocou nástroja.
Kedy je použitie ZEPTO™ technológie vhodné ?
Tento postup je prínosom najmä v prípade pokročilého sivého zákalu a pri implantácii nadštandardných multifokálnych vnútroočných šošoviek.
Táto technológia pomáha pri pokročilých štádiách sivého zákalu, kedy už býva jazvovite zmenené vlastné šošovkové púzdro a zákrok je rizikový.

cof

ZEPTO ™ technológia pre vytvorenie kapsulorexy / otvor v prednom púzdre/ je

 • Bezpečná
 • Šetrnejšia
 • Rýchla
 • Presná
 • Cenovo dostupná
  V krátkom videu demonštrujeme operáciu v pokročilom štádiu sivého zákalu, kde sme
  technológiu ZEPTO™ úspešne použili.

Nová vnútroočná šošovka Clareon®  má výborné optické vlastnosti, nový materiál je dlhodobo stabilný a zaisťuje kvalitné videnie. Aplikácia automatizovaným zavádzajúcim systémom na jedno použitie zabezpečí bezdotykovú implantácia šošovky do oka. Toto minimalizuje riziko poškodenia vnútroočnej šošovky. Chirurg implantuje šošovku bezdotykovo, pomocou jednorazového injektoru.
Šošovkou nie je už nutné pred implantáciu manipulovať ani ju nijako rolovať. Systém je pre chirurga veľmi jednoducho a pohodlne ovládateľný. Jednorazový injektor predstavuje nulové riziko vyplývajúce z opakovaného používania.

„Nový systém znižuje riziko komplikácií spojených s dlhodobými zmenami materiálu či priehľadnosti šošovky v porovnaní so staršími tipmi. Pacient sa nemusí obávať zmeny kvality videnia do budúcnosti. Šošovka si udržiava aj po rokoch vynikajúcu priehľadnosť, a tým pacientovi zabezpečuje dlhodobú stabilitu zraku po operácii,“ objasňuje MUDr. Monika Ilavská PhD, Medilux – Očné centrum Galanta, kde začali s implantáciou v septembri 2019, a šošovka bola implantovaná aj pri 500-tej operácii katarakty na pracovisku v tomto roku.

+421907615285

Máte otázky? Zavolajte nám

medilux.ocne@gmail.com

Potrebujete pomoc? Napíšte nám email

Pondelok: 8.00 – 15.00
Utorok: Operačný deň
Streda : 8.00 – 15.00
Štvrtok : 8.00 – 15.00
Piatok: 8.00 – 15.00

Teraz otvorené