MUDr. Monika Ilavská PhD.

MUDr. Monika Ilavská PhD.

MUDr. Monika Ilavská PhD.

Lekár


Očná lekárka a odborný zástupca Medilux – očnej mikrochirurgie Galanta sa venuje operácii sivého zákalu, glaukómu, pacientom s diabetickými zmenami na sietnici a aj operáciám na mihalniciach. Vysokoškolské štúdium absolvovala a ukončila promóciou v r. 1990 na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave s vyznamenaním. I. atestáciu v odbore oftalmológia získala v r 1994, a II. atestáciu v odbore oftalmológia v r. 1998. MUDr. Monika Ilavská PhD. pracovala aj na oddelení jednodňovej ambulantnej starostlivosti v Galante od roku 2006 ako primár do roku 2015. Na Očnom oddelení Fakultnej nemocnice v Trnave sa venovala operácii katarakty 2 roky. Vykonávala operácie katarakty nielen v očnom centre Medilux. ale aj v Leviciach na súkromnom pracovisku Mediklinik. V rokoch 2009-2020 bola krajským odborníkom v odbore oftalmológia a pediatrická oftalmológia pre Trnavský samosprávny kraj. V Medilux s.r.o. – očné centrum pracuje od januára 2013, venuje sa operácii katarakty a plastickým operáciám na mihalniciach. Je členkou Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej oftalmologickej spoločnosti a Európskej spoločnosti kataraktovej a refrakčnej chirurgie. V roku 2012 ukončila doktorandské štúdium v odbore oftalmológia s témou Vplyv operácie katarakty na sietnicu pacientov s diabetickou retinopatiou liečenou laserom. Aktívne sa zúčastňuje na domácich a zahraničných sympóziách , absolvovala niekoľko špecializovaných kurzov a školení v oftalmológii doma i v zahraničí. MUDr. Monika Ilavská PhD. aktívne ovláda anglický jazyk, v ktorom publikovala niekoľko prác venovaných operácii katarakty a liečbe diabetickej retinopatie.

 Viac o jej publikačnej a prednáškovej činnosti sa dozviete tu:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ilavsk%C3%A1+M&cauthor_id=26201364

+421907615285

Máte otázky? Zavolajte nám

medilux.ocne@gmail.com

Potrebujete pomoc? Napíšte nám email

Pondelok: 8.00 – 15.00
Utorok: Operačný deň
Streda : 8.00 – 15.00
Štvrtok : 8.00 – 15.00
Piatok: 8.00 – 15.00

Teraz zatvorené