Nové možnosti vo vyšetrení sietnice na našom pracovisku – OCT

RTVue Four –Domain širokospektrálna optická koherentná tomografia s vysokým rozlíšením.

 

Umožňuje rýchlu diagnostiku zmien na sietnici, na rozhraní sklovca a sietnice a na zrakovom nerve. Zobrazuje sietnicu v priereze aj v 3-D zobrazení.

Pomáha pri  diagnostike ochorení sietnice a zrakového nervu, pri rozhodovaní  k chirurgickému riešeniu na sietnici, ale aj pred operáciou katarakty.

Modul Avanti umožňuje aj zhodnotenie pomerov na prednej časti oka, zhodnotenie hrúbky rohovky, zmapovanie povrchu rohovky. Je pomocou pri výpočte vnútroočnej šošovky po refrakčných výkonoch na  rohovke na odstránenie refrakčnej vady( krátkozrakosti).

Ako prebieha vyšetrenie?

Pri zobrazení sietnice nie je nutné rozšírenie zrenice kvapkami, teda pacient môže po vyšetrení ihneď odísť domov bez ovplyvnenia jeho schopnosti napr. viesť auto. Vyšetrenie je bezbolestné, vyžaduje si spoluprácu pacienta ( sústredene sa pozerá na fixačný bod).

 

Ako dlho trvá vyšetrenie?

Vyšetrenie  hodnotí predvolené miesta na sietnici alebo zrakovom nerve, podľa stanovených schém. Následne prebieha štatistické vyhodnotenie získaných parametrov.Samotné scanovanie sietnice 3-4 min, niekedy je nutné zopakovať.

 

Kedy je potrebné urobiť vyšetrenie s optickou koherentnou tomografiou (OCT)?

Vyšetrenie indikuje lekár

  • na základe zistenia zmien na sietnici.
  • Ak potrebuje zhodnotiť vzťah sklovca a sietnice, alebo hĺbku zmien v sietnici.
  • pred operáciou katarakty s implantáciou multifokálnych vnútroočných šošoviek ( na odhalenie skrytých zmien v sietnici )
  • na zistenie zmien prednej časti oka slúži systém Avanti. Odhalí zmeny v hrúbke rohovky, zakrivení rohovky.

    

 

Je nutné vyšetrenie opakovať ?

Opakované vyšetrenie informuje o zmenách v čase, čo dáva informáciu o stabilite nález.

Pri hodnotení zrakového nervu analýza, porovnanie zmien v čase dáva informáciu o správnosti liečby glaukómu. Spolu s vyšetrením zorného poľa, ktoré hodnotí funkcie, OCT vyšetrenie zrakového nervu hodnotí stabilitu štruktúr ( nervových vlákne, exkavácie).

 

Je vyšetrenie hradené zo zdravotného postenia?

 

Vyšetrenie nie je zaradené do zoznamu výkonov hradených zo zdravotného poistenia.

 

+421907615285

Máte otázky? Zavolajte nám

medilux.ocne@gmail.com

Potrebujete pomoc? Napíšte nám email

Pondelok: 8.00 – 15.00
Utorok: Operačný deň
Streda : 8.00 – 15.00
Štvrtok : 8.00 – 15.00
Piatok: 8.00 – 15.00

Teraz zatvorené