Oftalmológia od A po Z

V dňoch 2.-3.12.2022 sa uskutočnil seminár Oftalmológia od A po Z ,  organizovaný Očnou klinikou SZU Bratislava pod vedením prof. MUDr. Petra Koláře Ph.D. a pani primárky MUDr. Nory Majtánovej Ph.D.

Z nášho pracoviska sa podujatia aktívne zúčastnili MUDr. Monika Ilavská Ph.D a MUDr. Tomáš Ilavský

Prezentované boli dve práce.

Prvá sa venovala korekciám spojovkového vaku po enukleácii  oka u pacientov ktorí nemôžu nosiť protézu – / obr. IMG2/. V roku 2022 sme operovali viac ako 10 pacientov s týmto problémom a výsledky operácie boli odprezentované v tomto príspevku / obr. 31CE/

Druhá sa venovala odstraňovanie rôznych typov nádorov na mihalniciach. V závislosti aký  druh lézie odstraňujeme volíme aj operačný postup. Pri podozrení na zhubný nádor kože je potrebný dostatočný rozsah odstráneného tkaniva, čo zabraňuje recidíve. / obj. 1 JPG/. 

+421907615285

Máte otázky? Zavolajte nám

medilux.ocne@gmail.com

Potrebujete pomoc? Napíšte nám email

Pondelok: 8.00 – 15.00
Utorok: Operačný deň
Streda : 8.00 – 15.00
Štvrtok : 8.00 – 15.00
Piatok: 8.00 – 15.00

Teraz zatvorené