XXVIII. Výročný kongres Slovenskej oftalmologickej spoločnosti.

V dňoch 19.-21. 10.2023 sa uskutočnil XXVIII. Výročný kongres Slovenskej oftalmologickej spoločnosti.

Aktívne sme sa zúčastnili s prednáškami na tému katarakty. Autorský kolektív boli naši lekári. 

  1. Vyhodnotenie zrakovej ostrosti u pacientov po implantácii EDOF IOL – 2 roky od operácie . Výsledky našej práce potvrdzuj stabilitu výsledkov operácie aj po dvoch rokoch.
  2. Ako druhá odznela prednáška na tému : Obojstranná subluxácia šošovky s implantáciou EDOF IOL – 3 mesačné sledovanie. V príspevku sme referovali raritný prípad ktorý sme riešili na našom pracovisku s veľmi dobrým funkčným výsledkom napriek neštandardným východiskovým parametrom.

MUDR. Monika Ilavská PhD. moderovala okrúhly stôl na tému Výzvy pri operácii katarakty. Táto téma zaujala mnohých lekárov a mala vysokú návštevnosť. V kruhu expertov bol aj Prof MUDr. M. Izák PhD. a Doc. MUDr. Novák CSc., a Prednosta očnej kliniky Martin MUDr. Peter Žiak PhD., MUDr. Michalková  z Popradu MUDr. Bohm MUDr. Ondreička z Bratislavy. Všetci referovali zaujímavé prípady, ktoré sa môžu stať na operačnej sále.

 My sme referovali operáciu u pacienta s pokročilým sivým zákalom, so zadným subkapsulárnym zákalom, pseudoexfoliatívnym syndrómom, a glaukómom. Kde sme nakoniec implantovali aj kapsulárny prstenec a výsledok operácie bol veľmi dobrý. Názov príspevku : Čo sa má stať stane sa vyjadruje že akokoľvek sa snažíme nie každá operácia prebieha jednoducho, ale dôležitý je výsledok. V našom prípade pacient videl veľmi dobre ihneď na druhý pooperačný deň.

Zároveň sa konala aj Medzinárodná konferencia sestier s medzinárodnou účasťou.

Naše šikovné sestričky sa zúčastnili s 2 prednáškami, kde boli všetky autorky:

a/ Perioperačný manažment pacienta s anophtalmom pri transplantácii amniovej membrány

b/ Pooperačný manažmet pacienta s anophtalmom pri transplantácii amniovej membrány.

V prezentáciách popísali naše skúsenosti v starostlivosti o pacientov s anophtalmom po transplantácii amniovej membrány. Prednášky vzbudili zaslúženú pozornosť a naše sestričky boli  úspešné.

Ďakujeme všetkým za aktívnu účasť a podporu a teším sa na ďalšie  odborné podujatie o rok.

+421907615285

Máte otázky? Zavolajte nám

medilux.ocne@gmail.com

Potrebujete pomoc? Napíšte nám email

Pondelok: 8.00 – 15.00
Utorok: Operačný deň
Streda : 8.00 – 15.00
Štvrtok : 8.00 – 15.00
Piatok: 8.00 – 15.00

Teraz zatvorené